< Start

ML MODI-OVERSCHRIJDEND MOBILITEITSBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 855.759 857.715

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.465 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 855.759 857.715 1.465 0 0
           MB0-9MFHALA-OW   ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID
3 0 0 1.465 0 0
           MB0-1MFH2LA-WT   ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID
3 3.251 4.307 0 0 0
           MB0-1MFH2LC-WT   VERGROENING MOBILITEIT
3 100 1.000 0 0 0
           MB0-1MFH2LY-IS   VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS
3 852.408 852.408 0 0 0