< Start

JF COMPETENTIESTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 243.185 243.185

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 243.185 243.185 0 0 0
           JB0-1JFB2FB-WT   BETAALD EDUCATIEF VERLOF + START-EN STAGEBONUS
3 68.082 68.082 0 0 0
           JB0-1JFB2FC-WT   EXPERTISECENTRUM INNOVATIEVE LEERWEGEN - LEVENSLANG LEREN
2 714 714 0 0 0
           JB0-1JFB2FD-WT   MENTORKORTINGEN
3 7.306 7.306 0 0 0
           JB0-1JFB2FY-IS   VDAB
3 167.083 167.083 0 0 0