< Start

JC ACTIVERING (WERK)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.157.661 1.158.128

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 187 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.157.661 1.158.128 187 0 0
           JB0-9JDBACI-OW   ONTVANGSTEN BEROEPSKAARTEN
3 0 0 187 0 0
           JB0-1JDB2CA-WT   DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID
3 355.292 355.292 0 0 0
           JB0-1JDB2CB-WT   VOP
3 98.298 98.298 0 0 0
           JB0-1JDB2CC-WT   ACTIVERINGSUITKERINGEN
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2CD-WT   PREMIES VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN
2 15.951 15.951 0 0 0
           JB0-1JDB2CE-WT   WERKHERVATTINGSTOESLAG
3 6.994 6.994 0 0 0
           JB0-1JDB2CF-WT   JONGERENBONUS EN STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEWEST
3 1.500 1.500 0 0 0
           JB0-1JDB2CG-WT   SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN
3 59.122 59.122 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-WT   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 27.941 24.321 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-IS   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2CJ-WT   TRANSITIEPREMIE
3 14.063 17.843 0 0 0
           JB0-1JDB2CL-IS   VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2CX-IS   VDAB - WERK-ZORGTRAJECTEN
3 2.533 2.533 0 0 0
           JB0-1JDB2CY-IS   VDAB
3 561.140 561.140 0 0 0
           JB0-1JDB5CY-IS   VDAB
3 14.827 15.134 0 0 0