< Start

JC ACTIVERING (WERK)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.173.774 1.170.461

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 187 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.173.774 1.170.461 187 0 0
           JB0-9JDBACI-OW   ONTVANGSTEN BEROEPSKAARTEN
3 0 0 187 0 0
           JB0-1JDB2CA-WT   DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID
3 410.485 410.485 0 0 0
           JB0-1JDB2CB-WT   VOP
3 92.208 92.208 0 0 0
           JB0-1JDB2CC-WT   ACTIVERINGSUITKERINGEN
3 0 0 0 0 0
           JB0-1JDB2CD-WT   PREMIES VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN
2 15.000 15.000 0 0 0
           JB0-1JDB2CE-WT   WERKHERVATTINGSTOESLAG
3 10.109 10.109 0 0 0
           JB0-1JDB2CF-WT   JONGERENBONUS EN STARTBAANOVEREENKOMSTEN GEWEST
3 1.500 1.500 0 0 0
           JB0-1JDB2CG-WT   SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN
3 52.413 52.413 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-WT   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 28.140 24.520 0 0 0
           JB0-1JDB2CH-IS   TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN
3 5 5 0 0 0
           JB0-1JDB2CJ-WT   TRANSITIEPREMIE
3 14.231 14.231 0 0 0
           JB0-1JDB2CL-IS   VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
3 150 150 0 0 0
           JB0-1JDB2CX-IS   VDAB - WERK-ZORGTRAJECTEN
3 1.608 1.608 0 0 0
           JB0-1JDB2CY-IS   VDAB
3 533.098 533.098 0 0 0
           JB0-1JDB5CY-IS   VDAB
3 14.827 15.134 0 0 0