< Start

HZ ZONDER ISE



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 30.204 30.279

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 87 222 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 30.204 30.279 87 222 0
           HB0-9HAXAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
0 0 87 0 0
           HB0-9HAXTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
0 0 0 222 0
           HB0-1HAX2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3.091 3.073 0 0 0
           HB0-1HAX4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
28 28 0 0 0
           HB0-1HAX2ZZ-LO   LONEN
26.791 26.884 0 0 0
           HB0-1HAX4ZZ-LO   LONEN
294 294 0 0 0