< Start

HL ONAFHANKELIJKE TOEZICHTHOUDERTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.790 1.790

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 85 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.790 1.790 85 0 0
           HB0-9HEIALY-OI   VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
2 0 0 85 0 0
           HB0-1HEI2LY-IS   VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
2 1.790 1.790 0 0 0