< Start

HA BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 78.520 79.197

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 19.950 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 78.520 79.197 19.950 0 0
           HB0-9HBATAA-OW   TRANSVERSAAL
2 0 0 0 0 0
           HB0-9HBAAAA-OP   TRANSVERSAAL
2 0 0 50 0 0
           HB0-9HBAAAD-OW   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 0 0 400 0 0
           HB0-9HBIAAG-OW   SPECTRUMVEILING
2 0 0 19.500 0 0
           HB0-1HBA2AA-WT   TRANSVERSAAL
2 16.008 16.161 0 0 0
           HB0-1HBA4AA-WT   TRANSVERSAAL
2 126 126 0 0 0
           HB0-1HBA2AA-PA   TRANSVERSAAL
2 0 0 0 0 0
           HB0-1HBA2AB-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
2 1.475 1.475 0 0 0
           HB0-1HBX2AB-WT   INTERMEDIAIRE ORGANISATIES
2 3.978 3.978 0 0 0
           HB0-1HBA2AC-WT   INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL BELEID VERSTERKEN
2 75 75 0 0 0
           HB0-1HBX2AD-WT   BELEIDSVOORBEREIDING EN BELEIDSEVALUATIE
2 6.122 6.244 0 0 0
           HB0-1HBA2AE-WT   TEWERKSTELLING
2 9.374 9.766 0 0 0
           HB0-1HBX2AE-WT   TEWERKSTELLING
2 39.651 39.651 0 0 0
           HB0-1HBA2AF-WT   BEHEER CULTUURGOEDEREN
2 1.613 1.613 0 0 0
           HB0-1HBA2AY-IS   VZW DE RAND
2 98 108 0 0 0