< Start

GZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 163.863 164.363

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5 545 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 163.863 164.363 5 545 0
           GB0-9GAFTZY-OW   FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
1 0 0 0 338 0
           GB0-9GAFAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 5 0 0
           GB0-9GAFTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 207 0
           GD0-9GAFAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           GB0-1GAF4ZY-LO   FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
1 338 338 0 0 0
           GB0-1GAE2ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           GB0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 27.509 27.509 0 0 0
           GB0-1GAF4ZZ-LO   LONEN
1 7 7 0 0 0
           GB0-1GAE2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           GB0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.525 2.856 0 0 0
           GB0-1GAF4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 200 200 0 0 0
           GD0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 104.145 104.145 0 0 0
           GD0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.901 3.070 0 0 0
           GE0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 23.693 23.693 0 0 0
           GE0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.545 2.545 0 0 0