< Start

GZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 139.158 139.327

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.967 681 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 139.158 139.327 3.967 681 0
           GB0-9GAFTZY-OW   FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
1 0 0 0 477 0
           GB0-9GAFAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 3.967 0 0
           GB0-9GAFTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 204 0
           GD0-9GAFAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           GB0-1GAF4ZY-LO   FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)
1 477 477 0 0 0
           GB0-1GAE2ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           GB0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 21.582 21.582 0 0 0
           GB0-1GAF4ZZ-LO   LONEN
1 7 7 0 0 0
           GB0-1GAE2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 0 0
           GB0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.793 2.793 0 0 0
           GD0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 90.184 90.184 0 0 0
           GD0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.966 3.135 0 0 0
           GE0-1GAF2ZZ-LO   LONEN
1 18.981 18.981 0 0 0
           GE0-1GAF2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 2.168 2.168 0 0 0