< Start

GS ZORGINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 820.076 781.591

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 23.585 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 820.076 781.591 23.585 0 0
           GB0-9GIFASX-OP   VIPA
2 0 0 23.585 0 0
           GB0-1GIF2SB-WT   VLABZORGINVEST
2 2.350 2.350 0 0 0
           GB0-1GIF2SX-IS   VIPA
2 365.454 365.454 0 0 0
           GB0-1GIF5SX-IS   VIPA
2 95.885 57.400 0 0 0
           GB0-1GIF2SX-PA   VIPA
2 0 0 0 0 0
           GB0-1GIF2SX-LE   VIPA
2 356.387 356.387 0 0 0