< Start

FI ONDERWIJSINSPECTIETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 16.999 16.999

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 16.999 16.999 0 0 0
           FI0-1FGD2IA-LO   KWALITEITSTOEZICHT
2 16.250 16.250 0 0 0
           FI0-1FGD2IA-WT   KWALITEITSTOEZICHT
2 749 749 0 0 0