< Start

EH DOMEINSPECIFIEK FUNDAMENTEEL WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 31.153 32.498

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 31.153 32.498 0 0 0
           EB0-1EEB2HA-WT   KMDA ORPHEUS
1 861 861 0 0 0
           EB0-1EEB2HB-WT   ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN
1 1.156 1.156 0 0 0
           EB0-1EEB2HC-WT   ORPHEUS
1 542 542 0 0 0
           EB0-1EEB2HD-WT   KDMA
1 0 0 0 0 0
           EB0-1EEB2HO-IS   EV ILVO
1 0 0 0 0 0
           EB0-1EEB2HQ-IS   VLIZ
1 10.608 8.808 0 0 0
           EB0-1EEB2HU-IS   APM
1 12.986 12.986 0 0 0
           EB0-1EEB4HU-IS   APM
1 0 0 0 0 0
           EB0-1EEB5HU-IS   APM
1 5.000 8.145 0 0 0