< Start

CD FISCALITEITTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.762.598 1.763.098

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 15.543.740 3.167 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.762.598 1.763.098 15.543.740 3.167 0
           CE0-9CDGADD-OW   KILOMETERHEFFING
3 0 0 551.461 0 0
           CE0-9CDGADF-OW   HEFFINGEN OP LEEGSTAANDE, VERKROTTE, ONGESCHIKTE OF ONBEWOONBARE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN
1 0 0 2.500 0 0
           CE0-9CDGADG-OW   JAARLIJKSE VERKEERSBELASTING
3 0 0 1.060.766 0 0
           CE0-9CDGADH-OW   BELASTING OP INVERKEERSTELLING
3 0 0 276.190 0 0
           CE0-9CDGADI-OW   EUROVIGNET
3 0 0 0 0 0
           CE0-9CDGADJ-OW   ONROERENDE VOORHEFFING
3 0 0 289.648 0 0
           CE0-9CDGADK-OW   ERFBELASTINGEN
3 0 0 1.493.098 0 0
           CE0-9CDGADL-OW   REGISTRATIEBELASTINGEN
3 0 0 3.479.806 0 0
           CE0-9CDGTDM-OW   PLANBATENHEFFING
3 0 0 0 3.167 0
           CB0-9CDGADN-OW   BRUTO OPCENTIEMEN
3 0 0 8.304.538 0 0
           CE0-9CDGADO-OW   AUTOMATISCHE ONTSPANNINGSTOESTELLEN EN SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
3 0 0 85.733 0 0
           CE0-1CDG2DA-WT   DOELGERICHT FISCAAL BELEID
3 38.588 38.588 0 0 0
           CB0-1CDG2DB-WT   WOONFISCALITEIT
3 1.255.845 1.255.845 0 0 0
           CB0-1CDG2DC-WT   DIENSTENCHEQUES
3 150.901 150.901 0 0 0
           CE0-1CDX2DD-WT   KILOMETERHEFFING
1 99.895 99.895 0 0 0
           CE0-1CDG2DE-WT   EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER
3 36.701 37.201 0 0 0
           CE0-1CDG4DE-WT   EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER
3 50 50 0 0 0
           CE0-1CDG2DP-WT   JOBBONUS
3 177.761 177.761 0 0 0
           CE0-1CDG4DX-IS   DAB GRONDFONDS
3 1.370 1.370 0 0 0
           CE0-1CDG4DY-IS   RUBICONFONDS
3 1.487 1.487 0 0 0