< Start < ISE

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

Code ISE: SH

Omschrijving ISE: STEDENBELEID


Begrotingsartikel: SJ0-9SMCAHA-OW

Omschrijving: ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN


Bedragen (x 1000€):

Download