< Start < ISE

Ronde: 2022 Opmaak - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: WELZIJN

Code ISE: GB

Omschrijving ISE: BELEIDSONDERSTEUNING


Begrotingsartikel: GB0-9GCFABA-OW

Omschrijving: BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING


Bedragen (x 1000€):

Download