< Start < ISE

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: VLAAMSE BELASTINGDIENST

Programma: FISCALITEIT

Code ISE: CD

Omschrijving ISE: FISCALITEIT


Begrotingsartikel: CE0-1CDG4DE-WT

Omschrijving: EFFICIENTE INNING EN INVORDERING VAN DE BELASTINGEN IN EIGEN BEHEER


Bedragen (x 1000€):

Download