< Start < Commissie

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 56_DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA-fonds)_BU2023.pdf
1.032.861 VR 2024 1705 MED.0175-13 BBT Omgeving en Natuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 9_Q_E_56_MINAfonds_BA2023_ART.pdf
885.155
2023 1ste aanpassing – ontwerp 9_Q_E_56_MINAfonds_BA2023_ART.pdf
885.155 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 9_Q_E_56_MINAfonds_BO2023_ART.pdf
821.691
2023 Opmaak - ontwerp 9_Q_E_56_MINAfonds_BO2023_ART.pdf
821.691 VR 2022 2810 MED.0398-24BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 56_DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA-fonds)_BU2022.pdf
899.778 VR 2023 1205 MED.0167-26 BBT Omgeving.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd DAB_2_Q_E_56_MINAfonds_2BA2022_ART.pdf
778.953
2022 2de aanpassing – ontwerp DAB_2_Q_E_56_MINAfonds_2BA2022_ART.pdf
778.953 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 8_Q_E_56_MINAfonds_BA2022_ART.pdf
723.353
2022 1ste aanpassing – ontwerp 8_Q_E_56_MINAfonds_BA2022_ART.pdf
723.353 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 8_Q_E_56_MINAfonds_BO2022_ART.pdf
681.600
2022 Opmaak - ontwerp 8_Q_E_56_MINAfonds_BO2022_ART.pdf
681.600 VR 2021 2810 MED.0372-15 BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf