< Start

COMMISSIE VOOR WONEN EN ONROEREND ERFGOED (WON)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 888.069 839.912

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.121 313.107 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 888.069 839.912 3.121 313.107 0
     TOTAAL: 231.068 233.382 1.368 0 0
     TOTAAL: 46 46 0 2.335 0
     TOTAAL: 505.291 505.496 61 4.080 0
     TOTAAL: 151.664 100.988 1.692 445 0
     TOTAAL: 0 0 0 306.247 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0