< Start

COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 15.862.830 15.672.768

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.810 1.000 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 15.862.830 15.672.768 3.810 1.000 0
     TOTAAL: 163.863 164.363 5 545 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 301.545 302.242 220 0 0
     TOTAAL: 566.603 568.368 3.578 455 0
     TOTAAL: 6.410.676 6.416.699 7 0 0
     TOTAAL: 2.547.700 2.387.037 0 0 0
     TOTAAL: 4.997.338 4.999.447 0 0 0
     TOTAAL: 875.105 834.612 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 4.024.507
OPGROEIEN REGIE 6.626.152
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2.647.379
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 971.360

Totaal: 14.269.398