< Start

COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.466.459 13.434.552

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 7.533 1.267 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.466.459 13.434.552 7.533 1.267 0
     TOTAAL: 139.158 139.327 3.967 681 0
     TOTAAL: 37.150 37.150 0 0 0
     TOTAAL: 197.069 197.723 120 0 0
     TOTAAL: 296.943 292.414 3.446 586 0
     TOTAAL: 5.647.315 5.654.851 0 0 0
     TOTAAL: 1.994.097 1.994.097 0 0 0
     TOTAAL: 4.334.651 4.337.399 0 0 0
     TOTAAL: 820.076 781.591 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.377.436
OPGROEIEN REGIE 5.921.652
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2.127.561
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 905.278

Totaal: 12.331.927