< Start

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS (OND)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 15.260.102 15.135.070

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.515 148.587 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 15.260.102 15.135.070 2.515 148.587 0
     TOTAAL: 78.086 82.271 0 1.650 0
     TOTAAL: 201.059 193.059 0 0 0
     TOTAAL: 10.534.859 10.534.859 0 90.502 0
     TOTAAL: 2.343.555 2.351.805 0 100 0
     TOTAAL: 829.957 829.969 0 50.089 0
     TOTAAL: 1.272.586 1.143.107 2.515 6.246 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0