< Start

COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.958.282 4.170.563

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 394.697 62.888 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.958.282 4.170.563 394.697 62.888 0
     TOTAAL: 173.231 173.221 200 5.437 0
     TOTAAL: 17.442 21.236 14 0 0
     TOTAAL: 1.412.053 1.479.131 0 0 0
     TOTAAL: 931.005 932.814 2.486 0 0
     TOTAAL: 520.113 602.299 250.926 57.451 0
     TOTAAL: 904.438 961.862 141.071 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB LOODSWEZEN 140.584
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 1.281.440
DAB VLOOT 132.007
PENDELFONDS 10.573

Totaal: 1.564.604