< Start

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.430.765 1.354.469

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 32.391 411.684 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.430.765 1.354.469 32.391 411.684 0
     TOTAAL: 179.988 179.926 3.573 468 0
     TOTAAL: 548.935 558.054 9.834 18.364 0
     TOTAAL: 386.758 403.194 18.984 145.225 0
     TOTAAL: 315.084 213.295 0 247.627 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 681.600
DAB GRONDFONDS 38.953
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 7.964
GRINDFONDS 4.762
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 114.804
RUBICONFONDS 43.273
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 190.125

Totaal: 1.081.481