< Start

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (ECO)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.850.699 5.710.034

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 75.082 18.295 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.850.699 5.710.034 75.082 18.295 0
     TOTAAL: 41.760 41.760 853 2.581 0
     TOTAAL: 16.888 11.436 0 0 0
     TOTAAL: 900.314 800.833 58.585 14.479 0
     TOTAAL: 756.921 717.809 0 0 0
     TOTAAL: 369.202 362.002 107 0 0
     TOTAAL: 10.263 10.389 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 42.835 43.126 3.130 235 0
     TOTAAL: 16.124 11.248 0 0 0
     TOTAAL: 2.913.307 2.928.218 12.276 1.000 0
     TOTAAL: 531.900 532.028 131 0 0
     TOTAAL: 243.185 243.185 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 8.000 8.000 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
FLANDERS FUTURE TECHFUND 36.167
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.118.177

Totaal: 1.154.344