< Start

COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.274.555 1.286.655

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 32.245 568 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.274.555 1.286.655 32.245 568 0
     TOTAAL: 27.050 27.050 74 185 0
     TOTAAL: 142.316 141.868 19.906 26 0
     TOTAAL: 467.791 467.392 0 357 0
     TOTAAL: 65.286 65.662 0 0 0
     TOTAAL: 401.448 401.448 12.265 0 0
     TOTAAL: 170.664 183.235 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 915
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.992
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 2.068
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 354
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.674
SPORT VLAANDEREN 260.579
TOPSTUKKENFONDS 2.257

Totaal: 272.839