< Start

COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, en TOERISME (BUI)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 195.884 201.443

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 153 205 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 195.884 201.443 153 205 0
     TOTAAL: 17.391 13.438 0 0 0
     TOTAAL: 9.639 9.639 153 5 0
     TOTAAL: 22.347 22.664 0 200 0
     TOTAAL: 77.321 78.166 0 0 0
     TOTAAL: 69.186 77.536 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.945
TOERISME VLAANDEREN 148.841

Totaal: 151.786