< Start

COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, en TOERISME (BUI)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 156.411 169.113

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 228 205 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 156.411 169.113 228 205 0
     TOTAAL: 500 500 0 0 0
     TOTAAL: 9.273 9.273 228 5 0
     TOTAAL: 22.239 22.556 0 200 0
     TOTAAL: 57.898 58.943 0 0 0
     TOTAAL: 66.501 77.841 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.698
TOERISME VLAANDEREN 151.005

Totaal: 153.703