< Start < Commissie

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP

Programma: ENERGIE

Code ISE: QK

Omschrijving ISE: ENERGIE


Begrotingsartikel: QE0-1QEE2KA-WT

Omschrijving: UITBOUWEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE, SLIMME NETWERKINFRASTRUCTUUR, EFFICIENT NETBEHEER EN FLEXIBEL GEBRUIK EN PRODUCTIE


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 27.490 34.401 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 27.490 34.401 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 27.490 34.401 0
2023 Opmaak - ontwerp 27.490 34.401 0 VR 2022 2810 MED.0398-22 BBT Energie en Klimaat.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 24.571 24.516 0 VR 2023 1205 MED.0167-27BIS BBT Energie en Klimaat.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 24.161 31.072 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 24.161 31.072 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 24.161 31.072 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 24.161 31.072 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 14.398 21.309 0
2022 Opmaak - ontwerp 14.398 21.309 0 VR 2021 2810 MED.0372-7 BBT Energie en Klimaat.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf