< Start < Commissie

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR ONDERWIJS (OND)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Programma: PROVISIES

Code ISE: FA

Omschrijving ISE: THEMA-OVERSCHRIJDEND


Begrotingsartikel: FC0-1FBD2AA-PR

Omschrijving: PROVISIONEEL KREDIET VOOR UITGAVEN (VOOR PERSONEEL, INSTELLINGEN EN LEERLINGEN) OM DE ONDERWIJSKWALITEIT TE VERHOGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak – goedgekeurd 191.059 191.059 0
2023 Opmaak - ontwerp 191.059 191.059 0 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 127.909 125.909 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 127.909 125.909 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 127.909 125.909 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 127.909 125.909 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 62.000 60.000 0
2022 Opmaak - ontwerp 62.000 60.000 0 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 0 0 0 Rekeningenrapport_2021.pdf