< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 3_G_F_224_VUTG_BO2023_ART.pdf
1.260.935 VR 2022 2810 MED.0398-19 BBT WVG.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp BIJL_1_G_F_224_VUTG_2BA2022_ART.pdf
1.178.180
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 3_G_F_224_VUTG_BA2022_ART.pdf
1.164.355
2022 1ste aanpassing – ontwerp 3_G_F_224_VUTG_BA2022_ART.pdf
1.164.355 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 3_G_F_224_VUTG_BO2022_ART.pdf
1.137.308
2022 Opmaak - ontwerp 3_G_F_224_VUTG_BO2022_ART.pdf
1.137.308 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 224_Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid_BU2021.pdf
1.136.378 VR 2022 2005 MED.0181-5 BBT WVGA.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 3_G_F_224_VUTG_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
3_G_F_224_VUTG_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
1.102.032
2021 1ste aanpassing – ontwerp 3_G_F_224_VUTG_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
3_G_F_224_VUTG_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
1.102.032 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 3_G_F_224_VUTG_BO2021_ART.pdf
1.082.277
2021 Opmaak - ontwerp 3_G_F_224_VUTG_BO2021_ART.pdf
1.082.277 VR 2020 2810 MED.0346-4 BBT WVGA.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf