< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Instelling: FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 2023_FTI_Jaarrekening.pdf
Zie rekening VR 2024 1705 MED.0175-28 BBT EWI.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2023 1ste aanpassing – ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2023 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 208_FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL_BU2022.pdf
13.133 VR 2023 1205 MED.0167-23 BBT EWI.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 43_E_B_208_FTI_BA2022_ESR.pdf
13.360
2022 2de aanpassing – ontwerp 43_E_B_208_FTI_BA2022_ESR.pdf
13.360 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 43_E_B_208_FTI_BA2022_ESR.pdf
13.360
2022 1ste aanpassing – ontwerp 43_E_B_208_FTI_BA2022_ESR.pdf
13.360 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 43_E_B_208_FTI_BO2022_ESR.pdf
14.596
2022 Opmaak - ontwerp 43_E_B_208_FTI_BO2022_ESR.pdf
14.596 VR 2021 2810 MED.0372-6 BBT Economie, Wetenschap en Innovatie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf