< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: MOEV


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 49_F_D_177_MOEV_BA2022_ESR.pdf
9.536
2022 1ste aanpassing – ontwerp 49_F_D_177_MOEV_BA2022_ESR.pdf
9.536 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 49_F_D_177_MOEV_BO2022_ESR.pdf
9.105
2022 Opmaak - ontwerp 49_F_D_177_MOEV_BO2022_ESR.pdf
9.105 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 177_Moev_BU2021.pdf
8.236 VR 2022 2005 MED.0181-9 BBT Onderwijs.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_3_Res.pdf
9.450
2021 1ste aanpassing – ontwerp 49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
49_F_D_177_MOEV_BA2021_ESR_3_Res.pdf
9.450 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 49_F_D_177_MOEV_BO2021_ESR.pdf
9.206
2021 Opmaak - ontwerp 49_F_D_177_MOEV_BO2021_ESR.pdf
9.206 VR 2020 2810 MED.0346-11 BBT Onderwijs en Vorming 2021.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 177_MOEV_BU2020.pdf
8.108 VR 2021 2105 MED.0177-15 BBT Onderwijs.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf