< Start < Beleidsdomein < JB0-1JDB2AY-IS

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 42_Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)_BU2023.pdf
29.177 VR 2024 1705 MED.0175-26 BBT Werk en Sociale economie.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 39_S_A_42_SERV_BA2023_ESR.pdf
29.083
2023 1ste aanpassing – ontwerp 39_S_A_42_SERV_BA2023_ESR.pdf
29.083 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 39_S_A_42_SERV_BO2023_ESR.pdf
28.096
2023 Opmaak - ontwerp 39_S_A_42_SERV_BO2023_ESR.pdf
28.096 VR 2022 2810 MED.0398-17 BBT WSE.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 42_Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)_BU2022.pdf
27.610 VR 2023 1205 MED.0167-22 BBT WSE.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 40_S_A_42_SERV_BA2022_ESR.pdf
27.378
2022 2de aanpassing – ontwerp 40_S_A_42_SERV_BA2022_ESR.pdf
27.378 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 40_S_A_42_SERV_BA2022_ESR.pdf
27.378
2022 1ste aanpassing – ontwerp 40_S_A_42_SERV_BA2022_ESR.pdf
27.378 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 40_S_A_42_SERV_BO2022_ESR.pdf
26.210
2022 Opmaak - ontwerp 40_S_A_42_SERV_BO2022_ESR.pdf
26.210 VR 2021 2810 MED.0372-22 BBT Werk en Sociale economie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf