< Start < Beleidsdomein < JB0-1JEB2GY-IS

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN


Bedragen (x 1000€):

Download