< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: SPORT VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 5_H_D_16_SportVl_BO2023_ART.pdf
260.579 VR 2022 2810 MED.0398-27 BBT Sport.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 5_H_D_16_SportVl_BA2022_ART.pdf
268.515
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 5_H_D_16_SportVl_BA2022_ART.pdf
268.515
2022 1ste aanpassing – ontwerp 5_H_D_16_SportVl_BA2022_ART.pdf
268.515 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 5_H_D_16_SportVl_BO2022_ART.pdf
243.144
2022 Opmaak - ontwerp 5_H_D_16_SportVl_BO2022_ART.pdf
243.144 VR 2021 2810 MED.0372-18 BBT Sport.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 16_Sport Vlaanderen_BU2021.pdf
248.325 VR 2022 2005 MED.0181-10 BBT Sport.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_4_Ruiter.pdf
243.982
2021 1ste aanpassing – ontwerp 5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_4_Ruiter.pdf
243.982 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 5_H_D_16_SportVl_BO2021_ART.pdf
223.271
2021 Opmaak - ontwerp 5_H_D_16_SportVl_BO2021_ART.pdf
223.271 VR 2020 2810 MED.0346-12 BBT Sport 2021.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf