< Start < Beleidsdomein < FC0-1FGD5GY-IS

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 2_F_D_15_AGION_BO2023_ART.pdf
449.843 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 2_F_D_15_AGION_BA2022_ART.pdf
422.637
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 2_F_D_15_AGION_BA2022_ART.pdf
422.637
2022 1ste aanpassing – ontwerp 2_F_D_15_AGION_BA2022_ART.pdf
422.637 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 2_F_D_15_AGION_BO2022_ART.pdf
415.010
2022 Opmaak - ontwerp 2_F_D_15_AGION_BO2022_ART.pdf
415.010 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 15_Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs (AGIOn)_BU2021.pdf
404.224 VR 2022 2005 MED.0181-9 BBT Onderwijs.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 2_F_D_15_AGION_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
2_F_D_15_AGION_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
2_F_D_15_AGION_BA2021_ART_4_Ruiter.pdf
404.936
2021 1ste aanpassing – ontwerp 2_F_D_15_AGION_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
2_F_D_15_AGION_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
2_F_D_15_AGION_BA2021_ART_4_Ruiter.pdf
404.936 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 2_F_D_15_AGION_BO2021_ART.pdf
366.682
2021 Opmaak - ontwerp 2_F_D_15_AGION_BO2021_ART.pdf
366.682 VR 2020 2810 MED.0346-11 BBT Onderwijs en Vorming 2021.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf