< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Instelling: VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 13_K_X_14_VLIF_BA2022_ESR.pdf
57.661
2022 1ste aanpassing – ontwerp 13_K_X_14_VLIF_BA2022_ESR.pdf
57.661 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 13_K_B_14_VLIF_BO2022_ESR.pdf
45.659
2022 Opmaak - ontwerp 13_K_B_14_VLIF_BO2022_ESR.pdf
45.659 VR 2021 2810 MED.0372-13 BBT Landbouw en Visserij.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 14_Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)_BU2021.pdf
58.769 VR 2022 2005 MED.0181-3 BBT LV.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 13_K_B_14_VLIF_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
13_K_B_14_VLIF_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
59.113
2021 1ste aanpassing – ontwerp 13_K_B_14_VLIF_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
13_K_B_14_VLIF_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
59.113 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 13_K_B_14_VLIF_BO2021_ESR.pdf
44.027
2021 Opmaak - ontwerp 13_K_B_14_VLIF_BO2021_ESR.pdf
44.027 VR 2020 2810 MED.0346-1 BBT LV.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 14_VLIF_BU2020.pdf
65.116 VR 2021 2105 MED.0177-7 BBT LV.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf