< Start

Beleidsdomein OmgevingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.673.150 2.618.998

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 89.575 503.785 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 2.673.150 2.618.998 89.575 503.785 0
     TOTAAL: 234.737 236.637 4.001 524 0
     TOTAAL: 811.733 870.525 2.779 14.352 0
     TOTAAL: 505.291 505.496 61 3.830 0
     TOTAAL: 750.783 795.391 21.042 177.767 0
     TOTAAL: 11.179 11.221 0 622 0
     TOTAAL: 151.664 100.988 1.692 443 0
     TOTAAL: 207.763 98.740 60.000 306.247 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB BRV-FONDS 138.543
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 25.156
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 75
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINA-FONDS) 1.032.861
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (EV INBO) 12.857
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN Niet van toepassing
GRINDFONDS 2.356
INDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN (MINARAAD) 4.146
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) 131.613
RUBICONFONDS 59.191
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED (SARO) 1.363
VITARE Zie rekening
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB) - NV 782.940
VLAAMS WONINGFONDS (VWF) - CV 2.050.752
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ NV (VLM) 232.819
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) 2.602.189
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) 210.621
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) 10.795

Totaal: 7.298.277


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam