< Start

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.562.815 3.724.696

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 409.521 48.984 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.562.815 3.724.696 409.521 48.984 0
     TOTAAL: 161.110 162.100 200 5.601 0
     TOTAAL: 16.961 18.945 14 0 0
     TOTAAL: 1.206.421 1.236.053 0 0 0
     TOTAAL: 856.484 859.491 2.759 0 0
     TOTAAL: 478.647 524.508 247.513 43.383 0
     TOTAAL: 843.192 923.599 159.035 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL 650.851
DAB LOODSWEZEN 132.373
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 1.226.863
DAB VLOOT 127.989
DE VLAAMSE WATERWEG 571.549
DE WERKVENNOOTSCHAP 340.486
LIVAN INFRASTRUCTURE 14.497
LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN 23.071
PENDELFONDS 10.550
PROJECT BRABO 1 21.239
SITE KANAAL Niet van toepassing
TUNNEL LIEFKENSHOEK 81.481
VIA NOORD ZUID KEMPEN 35.244
VIA R4-GENT 9.233
VIA-ZAVENTEM 7.813
VLAAMSE HAVENS Niet van toepassing
VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE 9.219
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN 1.416.238
WANDELAAR INVEST 11.977

Totaal: 4.690.673


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam