< Start

Beleidsdomein Landbouw en VisserijTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 199.318 173.451

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 22.448 3.790 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 199.318 173.451 22.448 3.790 0
     TOTAAL: 66.210 66.210 2.448 196 0
     TOTAAL: 121.891 96.024 20.000 3.594 0
     TOTAAL: 6.091 6.091 0 0 0
     TOTAAL: 5.126 5.126 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 58.987
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 4.417
FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN Niet van toepassing
VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW Niet van toepassing
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 57.661

Totaal: 121.065


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam