< Start

Beleidsdomein Werk en Sociale EconomieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.029.754 4.040.476

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 286.427 2.963 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.029.754 4.040.476 286.427 2.963 0
     TOTAAL: 56.801 56.868 3.504 3.019 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 3.080.259 3.078.121 282.521 -56 0
     TOTAAL: 624.519 631.242 402 0 0
     TOTAAL: 268.175 274.245 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Zie rekening
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) 1.148.978

Totaal: 1.148.978


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam