< Start

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.274.555 1.286.655

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 33.876 568 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.274.555 1.286.655 33.876 568 0
     TOTAAL: 27.050 27.050 74 185 0
     TOTAAL: 142.316 141.868 20.481 26 0
     TOTAAL: 467.791 467.392 0 357 0
     TOTAAL: 65.286 65.662 0 0 0
     TOTAAL: 401.448 401.448 12.265 0 0
     TOTAAL: 170.664 183.235 1.056 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 21.424
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 915
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.992
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 2.068
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 589.028
DESINGEL 10.092
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 354
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 16.573
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.674
LITERATUUR VLAANDEREN 13.279
MEDIA INVEST VLAANDEREN 2.136
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 8.849
OPERA BALLET VLAANDEREN 53.459
SPORT VLAANDEREN 260.579
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 7.686
TOPSPORTHAL GENT Niet van toepassing
TOPSTUKKENFONDS 2.257
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 30.817
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 9.839
Z33 Niet van toepassing

Totaal: 1.036.021


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam