< Start

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.306.182 1.322.633

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 17.107 1.050 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.306.182 1.322.633 17.107 1.050 0
     TOTAAL: 30.204 30.279 87 222 0
     TOTAAL: 143.943 157.847 3.299 588 0
     TOTAAL: 464.537 464.479 0 241 0
     TOTAAL: 64.892 66.380 0 0 0
     TOTAAL: 413.813 414.885 12.936 -1 0
     TOTAAL: 188.793 188.763 785 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 15.836
BEHEER KUNSTSITE Zie rekening
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 963
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 3.386
DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.987
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 2.113
DESINGEL - VZW 9.990
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN (EV KMSKA) 463
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN - VZW 27.436
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN Zie rekening
LITERATUUR VLAANDEREN 13.305
MEDIA INVEST VLAANDEREN 703
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN (M HKA) - VZW 8.747
OPERA BALLET VLAANDEREN - VZW 59.696
SPORT VLAANDEREN 301.896
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 15.171
TOPSPORTHAL GENT Zie rekening
TOPSTUKKENFONDS 9.689
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF) - VZW 33.873
VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT) 625.906
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM) 10.267
Z33 Zie rekening

Totaal: 1.143.427


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam