< Start

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en GezinTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 15.902.830 15.712.768

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 27.586 1.000 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 15.902.830 15.712.768 27.586 1.000 0
     TOTAAL: 163.863 164.363 5 545 0
     TOTAAL: 40.000 40.000 0 0 0
     TOTAAL: 301.545 302.242 220 0 0
     TOTAAL: 566.603 568.368 3.578 455 0
     TOTAAL: 6.410.676 6.416.699 7 0 0
     TOTAAL: 2.547.700 2.387.037 0 0 0
     TOTAAL: 4.997.338 4.999.447 0 0 0
     TOTAAL: 875.105 834.612 23.776 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 4.024.507
CM - ZORGKAS VLAANDEREN 0
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE 1.632
MOB ZORGKAS VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN 0
NEUTRALE ZORGKAS VLAANDEREN Niet van toepassing
ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN - ZORGKAS VLAANDEREN Niet van toepassing
OPGROEIEN REGIE 6.626.152
PRIVATE UITBETALINGSACTOREN 74.644
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID 1.260.935
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2.647.379
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG 130
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 971.360
VLAAMSE ZORGKAS Niet van toepassing
ZORGKAS VAN DE LIBERALE ZIEKENFONDSEN MOB Niet van toepassing

Totaal: 15.606.739


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam