< Start

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en GezinTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.570.118 13.537.925

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 30.999 1.267 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.570.118 13.537.925 30.999 1.267 0
     TOTAAL: 144.993 145.162 3.848 681 0
     TOTAAL: 77.150 77.150 0 0 0
     TOTAAL: 197.445 198.099 120 0 0
     TOTAAL: 314.952 310.423 3.446 586 0
     TOTAAL: 5.728.570 5.735.821 0 0 0
     TOTAAL: 2.013.642 2.013.570 0 0 0
     TOTAAL: 4.318.656 4.319.287 0 0 0
     TOTAAL: 774.710 738.413 23.585 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.471.854
CM - ZORGKAS VLAANDEREN 0
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE 1.586
MOB ZORGKAS VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN 0
NEUTRALE ZORGKAS VLAANDEREN Niet van toepassing
ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN - ZORGKAS VLAANDEREN Niet van toepassing
OPGROEIEN REGIE 5.910.351
PRIVATE UITBETALINGSACTOREN 68.445
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID 1.164.355
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2.273.295
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG 130
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 882.433
VLAAMSE ZORGKAS Niet van toepassing
ZORGKAS VAN DE LIBERALE ZIEKENFONDSEN MOB Niet van toepassing

Totaal: 13.772.449


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam