< Start

Beleidsdomein Onderwijs en VormingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.473.721 13.458.900

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.370 138.555 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.473.721 13.458.900 2.370 138.555 0
     TOTAAL: 73.176 78.361 0 1.650 0
     TOTAAL: 62.000 60.000 0 0 0
     TOTAAL: 9.397.703 9.397.703 0 84.566 0
     TOTAAL: 2.154.915 2.154.915 0 100 0
     TOTAAL: 733.065 733.065 0 46.812 0
     TOTAAL: 1.052.862 1.034.856 2.370 5.427 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 415.010
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 303.147
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 234.723
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES 1.247
MOEV 9.105
SCHOOL INVEST 119.511
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
UHASSELT PLUS Niet van toepassing
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 4.254.636
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD 1.876
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD 5.200
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 3.611

Totaal: 5.348.066


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam