< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: QZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: QG0-9QAGTZZ-OW

Omschrijving: ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 0 92 0 VR 2022 2810 MED.0398-1BIS BBT Onroerend Erfgoed.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 0 92 0
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 92 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 0 92 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 0 92 0
2022 Opmaak - ontwerp 0 92 0 VR 2021 2810 MED.0372-17 BBT Onroerend Erfgoed.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf
2021 uitvoering 0 120 0 Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 0 92 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 0 92 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 0 92 0
2021 Opmaak - ontwerp 0 92 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-middelen-amendementen.pdf