< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT LV

Programma: LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ

Code ISE: KB

Omschrijving ISE: LAND- EN TUINBOUW


Begrotingsartikel: KB0-9KDXABA-OL

Omschrijving: UITVOERING GBCS EN ERKENNING VLAAMS BETAALORGAAN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 20.000 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 20.000 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 20.000 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 20.000 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-13 BBT Landbouw en Visserij.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf
2021 uitvoering 6.951 0 0 Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 20.000 0 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 20.000 0 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf