< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND

Code ISE: HA

Omschrijving ISE: BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN


Begrotingsartikel: HB0-9HBIAAG-OW

Omschrijving: SPECTRUMVEILING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 19.500 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-10 BBT Media.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 19.500 0 0
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 19.500 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 19.500 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 19.500 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 19.500 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-26 BBT Media.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf
2021 uitvoering 41.453 0 0 Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 19.500 0 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 19.500 0 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 19.500 0 0
2021 Opmaak - ontwerp 19.500 0 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-middelen-amendementen.pdf