< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: GZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: GB0-9GAFAZZ-OW

Omschrijving: ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 5 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-19 BBT WVG.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 3.848 0 0
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 3.848 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 3.848 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 3.967 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 3.967 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf
2021 uitvoering 3.560 0 0 Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 3.967 0 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 3.967 0 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 3.417 0 0
2021 Opmaak - ontwerp 3.417 0 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-middelen-amendementen.pdf